HA KIEU TRANG (11)


BEAUTY GRAM

Shop chuyên order FOREO - Chuẩn auth đủ bill 100% Fake back 200% !

Admin group: Hội Thanh Lý, Review Foreo (Hơn 70K thành viên)

FB: Ha Kieu Trang (Sneaker Gram)
Fanpage: Beauty Gram & Sneaker Gram
Instagram: Sneakergram.vn