khonuochoa.com (3)


Shop chuyên chia sẻ các loại nước hoa để bạn dùng thử
Hình trên sản phẩm để minh họa cho loại nước hoa các bạn chọn
Tùy dung tích sẽ là được chứa trong chai như các hình tiếp theo www.facebook.com/t.t.kimm.mmy
Website: khonuochoa.com
Add: 6/13 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q. Phú Nhuận, HCM
*TẠI SHOP KHÔNG CHIẾT 5ML*
Phone: 0768227953